Σύνθεση 16 (30x30)
 
 
 
 
Σύνθεση 16 (30x30)
Σύνθεση 3 (30x30)
Σύνθεση 3 (30x30)
Σύνθεση 10 (30x30)
Σύνθεση 10 (30x30)
 
Σύνθεση 7 (30x30)
Σύνθεση 7 (30x30)
 
Σύνθεση 12 (30x30)
Σύνθεση 12 (30x30)

Σύνθεση 19 (30x30)
Σύνθεση 19 (30x30)


 
 
 
Τα έργα σημειωμένα με * δεν είναι διαθέσιμα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Φαντασία και Πραγματικότητα
Ταπισερί
Πουλιά
Ταπισερί

Ζωγραφική-Μικτή τεχνικήΖωγραφική-
Μικτή Τεχνική

Κάποιες Φωτογραφίες μικροεπεξεργαστών 
(chips) που είδα με χαρακτηριστικά γεωμετρικής τέχνης ήταν το κίνητρο να δημιουργηθεί η ενότητα αυτή, δίνοντας τους μια άλλη ανάγνωση οπτικής και αισθητικής συγκίνησης
 
Σύνθεση 1 (30x30)Σύνθεση 1 (30x30)
Σύνθεση 6 (30x30)
Σύνθεση 6 (30x30)
Σύνθεση 9 (30x30)
Σύνθεση 9 (30x30)
Σύνθεση 8 (30x30)
Σύνθεση 8 (30x30)
 
Σύνθεση 18 (30x30)
Σύνθεση 18 (30x30)
 
Σύνθεση 13 (30x30)
Σύνθεση 13 (30x30)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Παραστατικά έργα 
Ταπισερί
Γεωμετρικά μοτίβα
Ταπισερί
Λουλούδια
Ταπισερί
Εικόνες από Ελλάδα
Μικτή τεχνική - Ζωγραφική

μνήμες νο 5 IMG 2335Μνήμες
 
 
 
 
 
 
Σύνθεση 2 (30x30)
Σύνθεση 2 (30x30)
Σύνθεση 5 (30x30)
Σύνθεση 5 (30x30)
Σύνθεση 11 (30x30)
Σύνθεση 11 (30x30)
 
 Σύνθεση 15 (30x30)
Σύνθεση 15 (30x30)


Σύνθεση 17 (30x30)
Σύνθεση 17 (30x30)

Σύνθεση 14 (30x30)
Σύνθεση 14 (30x30)
 
 
Σύνθεση 4 (30x30)
Σύνθεση 4 (30x30)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοχασμός και Γεωμετρία

Μικτή Τεχνική
Ζωγραφική + Υφαντική
Μικτή Τεχνική
Chip Art
Μικτή τεχνική - Ζωγραφική

IMG 4203Αυτοσχεδιασμός